Oplossing Moedeloosheid Ondernemers

OPLOSSING VOOR MOEDELOOSHEID BIJ ONDERNEMERS & DIRECTEUREN Veel ondernemers zijn door de pandemie moedeloos geworden en hebben door de coronacrisis een lagere omzet en minder of geen winst meer. Hun kosten gaan door en zij zien hun banksaldo dagelijks slinken. Moedeloosheid kan leiden tot somberheid en depressieve gevoelens. Moedeloosheid is altijd negatief en altijd persoonlijk. […]

Meer Vrouwen Naar De Top In 2022!

VROUWEN NAAR DE TOP IN 2022!Rob van Dort helpt! MKB Nederland schrijft: Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is┬ániet alleen een maatschappelijk maar ook vooral een bedrijfseconomisch belang. Het aantal vrouwen in raden van commissarissen en bestuur stijgt weliswaar van jaar op jaar, maar ineen erg traag tempo. Versnelling is noodzakelijk. Vrouwen […]