Foundation

“Wat doet de Rob van Dort Foundation (RVDF)?

RVDF helpt Nederlandse ondernemers m/v en hun bedrijf, die door omstandigheden hetzij persoonlijk, mentaal, zakelijk en/of financieel in de problemen zijn gekomen, om weer succesvol te worden.

In 2 x 2 uur wordt de ondernemer geïnspireerd en gemotiveerd, waardoor hij/zij creatiever, krachtiger en positiever in het leven komt te staan en daardoor direct succesvoller wordt.

» RVDF helpt waar mogelijk om problemen direct op te lossen.

» RVDF helpt de ondernemer met het helder maken van nieuw te stellen doelen vanuit een duidelijk stappenplan. Directe omzetverhoging, verlaging van kosten en de juiste dingen in één keer goed doen zijn de focus. Het realiseren van succes van de onderneming staat daarbij centraal.

» RVDF helpt in conflictsituaties met het bereiken van een win-win situatie voor beide partijen.

» RVDF helpt ondernemers tegen een low budget tarief per sessie van 2 uur. Alvorens RVDF met haar hulpprogramma ‘Coaching voor Ondernemers’ met de ondernemer van start gaat, worden de gemaakte afspraken in een door beider partijen te ondertekenen overeenkomst vastgelegd.

» Onderdeel van deze overeenkomst zal onder andere zijn dat de ondernemer bij gebleken succes iedere maand een percentage ter hoogte van 2% excl. 21% BTW van de door zijn/haar onderneming gegenereerde meer omzet afdraagt aan RVDF gedurende een periode van één jaar, gerekend vanaf de eerste sessie van het programma ‘Coaching voor Ondernemers’.

» Met deze door de ondernemer af te dragen gelden wordt RVDF in staat gesteld om daarmee weer andere ondernemers de helpende hand te bieden.

 

TROUBLESHOOTER

Ondernemers m/v in de Business to Business, die last hebben van een crisis kunnen persoonlijk, mentaal, zakelijk en/of financieel in de problemen komen. Een aankomend faillissement kan zelfs het gevolg zijn.

Juist in zulke gevallen kunnen deze ondernemers bij de Rob van Dort Foundation (RVDF) terecht. Ook wanneer zij geen geld meer hebben om een professionele Troubleshooter in te schakelen.

De Rob van Dort Foundation (RVDF) biedt 4 uur hulp aan de ondernemer die in deze situatie verkeert voor een low budget tarief. RVDF biedt unieke, praktische en direct toepasbare oplossingen voor persoonlijke-, mentale-, sales-, directie-, management-, marketing- en communicatieproblemen. Hoe groot het probleem ook is, er zijn altijd vernieuwende wegen te gaan.

Tijdens een persoonlijke bespreking luistert een professional van RVDF naar uw verhaal en probleem, stelt hij/zij kernvragen en komt daardoor snel tot de kern van uw probleem. De Troubleshooter benoemt wat volgens hem/haar voor u de beste oplossing is en onderneemt actie. Waar mogelijk helpt de Troubleshooter u direct, waar nodig wordt een externe professional ingeschakeld. Hierdoor kan uw probleem snel, goed en betaalbaar worden opgelost.