Investments

Hele mooie en integere MKB bedrijven kunnen door de Coronacrisis in de financiële problemen komen. Zij kunnen ook dan bij Rob van Dort terecht voor professionele hulp. Ondernemers, CEO’s of directeuren kunnen in de negatieve spiraal terecht zijn gekomen waardoor zij geen uitzicht op succes meer hebben. Niets doen kan tot een faillissement leiden. Vaak is dat onnodig!!

Wanneer bedrijven en directies in zwaar weer verkeren is het slim en belangrijk om de professionele hulp van Rob als Succes Coach & Troubleshooter in te schakelen voor een positieve boost en een vernieuwende visie en strategie.

Rob van Dort Investments investeert in MKB bedrijven die in zwaar weer verkeren door het inzetten van Rob’s kennis & kunde als  Succes Coach & Troubleshooter. Rob van Dort Investments ontvangt als tegenprestatie hiervoor een lager uurtarief en aandelen in het bedrijf of aandelen met een succesfee.

Rob van Dort helpt de ondernemer en/of de directie en de onderneming om weer direct en duurzaam succesvol te zijn. Alles gebaseerd op Win-Win voor alle partijen.