Investments

Hele mooie en integere MKB bedrijven kunnen door de Coronacrisis in de financiële problemen komen. Zij kunnen ook dan bij Rob van Dort terecht voor professionele hulp. Ondernemers, CEO’s of directeuren kunnen in de negatieve spiraal terecht zijn gekomen waardoor zij geen uitzicht op succes meer hebben. Niets doen kan tot een faillissement leiden. Vaak is dat onnodig!!

Wanneer bedrijven en directies in zwaar weer verkeren is het slim en belangrijk om de professionele hulp van Rob van Dort als Succes Coach & Troubleshooter in te schakelen voor een positieve boost en een vernieuwende visie en strategie.

Rob van Dort Investments investeert in MKB bedrijven die in zwaar weer verkeren door het inzetten van Rob’s kennis & kunde voor een lager uurtarief. Rob van Dort Investments ontvangt als tegenprestatie een succesfee over de omzet.

Rob van Dort helpt de ondernemer, en/of directie en de onderneming om weer direct en duurzaam succesvol te zijn. Alles gebaseerd op Win-Win voor alle partijen.