Investments

Rob van Dort Investments investeert met kennis, kunde, creatieve en praktische oplossingen in ondernemingen die door omstandigheden geen financiële mogelijkheden hebben om te investeren in Succes Coaching. Als tegenprestatie ontvangt Rob van Dort een succesfee over de omzet en/of aandelen in de onderneming.