Werving & Selectie

Rob van Dort heeft 23 jaar ervaring met Werving & Selectie van Sales & Management Professionals. 

Werkwijze:
>>  Er wordt een QuickScan van de organisatie gemaakt waarbij ook de kernwaarden, toegevoegde waarde en het onderscheidend vermogen van de organisatie helder worden.

>>  Indien nodig geven een aantal mensen uit de organisatie hun visie op de functie, een 'Functie Benchmark’. Samen maken we helder wat de functie exact vraagt en wordt er helder geformuleerd wat nodig is om de functie succesvol in te kunnen vullen.

>>  Er wordt een wervende advertentietekst geschreven die hierna wordt opgemaakt door het reclamebureau.

>> We werven kandidaten via ons netwerk, website, Social Media en advertenties.

>> Hierna vindt CV Selectie van mogelijk geschikte kandidaten plaats.

>> Dan volgt een telefonisch interview en krijgt de kandidaat een huiswerkopdracht.

>> Er vinden twee verdiepingsgesprekken plaats.

>> De kandidaat geeft een Verklaring Omtrent het Gedrag en kopieën van genoten opleidingen

>> Kandidaten worden getest op integriteit, functie- & branchegeschiktheid.

>> Rob van Dort houdt de opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen.

>> De meest geschikte kandidaten worden voorgesteld aan de opdrachtgever.

>> Opdrachtgever maakt een keuze uit de kandidaten.

>> Gekozen kandidaten maken een Talentenprofiel welke bestaat uit een Talenten, EQ, Gedrag, Stress en Drijfverengedeelte.

>> Het Talentenprofiel wordt bestudeerd.

>> Rob van Dort bespreekt de uitkomsten van de profielen met de kandidaat.

>> Daarna worden de profielen met de opdrachtgever besproken en advies uitgebracht.

>> De opdrachtgever kiest de meest geschikte kandidaat.

>> Voor de eerste werkdag krijgt de gekozen kandidaat maatwerk Sales & Management Coaching

>> Rob van Dort geeft na de 1e, 3e, 6e, 9e en 12e maand Sales & Management Coaching aan de kandidaat waardoor hij/zij in het eerste jaar al zo succesvol mogelijk is.