The Art of Recruitment

The Art of Recruitment & Succes Coaching

van Sales & Management Professionals

Groeiende en professionele bedrijven in de Business to Business hebben blijvend behoefte aan integere, bekwame en resultaatgerichte professionals voor sales- en managementposities. Rob van Dort The Art of Recruitment & Succes Coaching werft, selecteert & coacht al meer dan 25 jaar topkandidaten voor sales-, management- en directieposities.

De cliënten van Rob van Dort hebben ook de volgende kernwaarden: Integriteit, transparantie, menselijkheid, openheid en duidelijkheid. Rob van Dort weet met zijn professionele recruitmentteam de juiste mensen te vinden voor de vacante functies. Rob’s grondige voorbereiding en werkwijze, een QuickScan van de organisatie én de functie, zijn de basis voor het kunnen vinden en screenen van de juiste topkandidaten. Er ontstaat vanaf het begin van ‘The Art of Recruitment’ helderheid en duidelijkheid. Vóór de werving is duidelijk waar de organisatie voor staat en wat de talenten, het gedrag en de drijfveren van de functie zijn. Rob van Dort biedt kwaliteit op maat, op het hoogst haalbare niveau.

De meest geschikte kandidaten worden voorgesteld aan de opdrachtgever. Bij de eindselectie maakt/maken de overgebleven kandidaat/kandidaten een Talentenprofiel die inzicht geeft in de talenten, drijfveren, het gedrag en stressniveaus van de kandidaat. Na goedkeuring van de kandidaat ontvangt de ondernemer en/of leidinggevende ook het Talentenprofiel. Dit is meteen de handleiding bij de kandidaat. Hierdoor kent de direct leidinggevende de kandidaat binnen twee uur beter dan door een jaar lang samenwerken en kan daardoor een weloverwogen beslissing nemen om de kandidaat wel/niet aan te nemen.

De gekozen kandidaat krijgt vóór de eerste werkdag en 5 x in het eerste jaar Succes Coaching op maat. Hierdoor is hij/zij met zekerheid succesvol binnen de nieuwe functie en kan soepel samenwerken in en met het team.

Assessment & Advies

Ondernemers en directies die mensen voor Sales en Managementposities willen aannemen stellen hoge eisen aan de juiste persoon op de juiste positie. Een screening op het gebied van integriteit, bekwaamheid en resultaatgerichtheid zijn hiervoor noodzakelijk. Rob van Dort biedt hierin de oplossing.


Neem contact op

Vrouwen aan de top

Vanaf 2024 wil de Nederlandse overheid dat grotere ondernemingen in de top uit 30% vrouwen bestaan.

Rob van Dort vindt balans van cruciaal belang voor duurzaam succes van organisaties. Bij veel ondernemingen waar Rob komt ziet hij dat die balans er vaak niet is. Om die balans te herstellen enthousiasmeert hij de ondernemers om meer vrouwen op een aantal invloedrijke posities te stationeren zodat de balans hersteld wordt binnen de organisatie.

 


Meer weten