Talentenprofielen

Haal meer rendement uit uw talent en kwaliteiten!

Uw Talentenprofiel

Persoonlijk succes en plezier in het werk hebben altijd met elkaar te maken. Wanneer ondernemers, directeuren, commissarissen, managers en Sales Professionals hun hoogste talenten, gedrag en drijfveren kunnen laten zien in hun functie, dan zijn zij het meest succesvol en gelukkig.

Het Talentenprofiel, waar Rob van Dort als Succes Coach al 25 jaar mee werkt, biedt inzicht in de kwaliteiten die elke kandidaat meeneemt naar zijn/haar werkomgeving. Zo ontdekt elke kandidaat samen met zijn/haar Succes Coach hoe hij/zij maximaal rendement kan halen uit zijn/haar eigen talent en kwaliteiten!

Elke kandidaat krijgt een persoonlijk profiel van ca. 85 pagina’s. De 23 talenten, gedragskenmerken, 12 drijfveren, 7 stressfactoren en de belangrijkste kwaliteiten worden blootgelegd. Rob van Dort bespreekt het maatwerk Talentenprofiel met elke kandidaat in een dagdeel. De kandidaat krijgt hierna, indien gewenst, een aantal dagdelen Succes Coaching. Hierna kan hij/zij zich focussen op zijn/haar hoogste talenten en kwaliteiten en daardoor zo succesvol als mogelijk worden. 

Gedragsprofiel

Onderzoek naar menselijk gedrag geeft aan dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter kennen. Wie de eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen, kan een strategie ontwikkelen om op een goede manier te reageren op de eisen die de omgeving stelt. Ons gedrag is een essentieel en integraal onderdeel van wie wij zijn.

Veel van dat gedrag is ‘aangeboren’, het zit in onze genen. Een deel van ons gedrag komt voort uit hoe we zijn grootgebracht. Aangeboren en/of aangeleerd, menselijk gedrag is het beste te omschrijven als de waarneembare interactie van een individu met de omgeving. Het is de universele taal van ‘hoe we doen’.

Stressprofielen

Werken kan stress opleveren, ook als u werk doet dat u veel plezier geeft. Een zekere mate van stress is heel normaal en draagt zelfs bij aan goede werkprestaties.

Maar te veel stress, of stress die te lang aanhoudt, kan een wissel trekken op uw succes, productiviteit, gezondheid en emotionele welzijn.

Uw vaardigheid om met stress om te gaan kan het verschil betekenen tussen succes en falen in een gegeven rol, functie of werkomgeving. Aanhoudende stress op het werk kan leiden tot gezondheidsproblemen, psychische problemen, (ziekte)verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Zakelijke Drijfverenprofielen

Inzicht in onze drijfveren helpt ons te begrijpen WAAROM we de dingen doen die we doen.

Het Drijfveren Profiel meet het relatieve belang van een zestal drijfveren.

Die zes zijn: de Intellectuele, Zakelijke, Sociale, Esthetische, Individualistische en Ideële drijfveer.

Het geeft inzicht in wat ons werkelijk interesseert en wat ons aanzet tot het nemen van actie. Onze drijfveren hebben veel te maken met de doelen die we nastreven om ons leven en werk zinvol te maken.

Zo maakt u uw Talentenprofiel

Voor het maken van uw Talentenprofiel klikt u op https://www.sisurvey.eu
Voer uw code in en beantwoord de vragenlijsten.