The Art of Recruitment

Rob’s 25 jaar ervaring, uw succes!

The Art of Recruitment voor Directie-, Management- & Sales Posities

Veel bedrijven hebben behoefte aan integer en bekwaam toptalent voor invloedrijke posities. Rob van Dort vindt al 25 jaar door The Art of Recruitment de juiste mensen voor Directie, Management- & Sales Posities. De hoogste kwaliteit en in het hoogste niveau waar zij geschikt voor zijn. Na een unieke screening die helderheid en duidelijkheid geeft. Bij de eindselectie wordt van de beste topkandidaten een Talentenprofiel gemaakt. Hierdoor kan de directie de juiste beslissing nemen. De directeur kent de ideale kandidaat binnen twee uur beter dan door een jaar lang samenwerken.

De gekozen kandidaat krijgt Succes Coaching op maat, waardoor hij/zij met zekerheid succesvol zal zijn binnen de nieuwe functie en soepel gaat samenwerken in het team.

Assessment & Advies

Directies die mensen voor Directie-, Management- & Sales posities willen aannemen stellen hoge eisen aan de juiste persoon op de juiste positie. Een screening op het gebied van integriteit en bekwaamheid zijn hiervoor noodzakelijk.
Rob van Dort biedt hierin de oplossing.


Neem contact op

Vrouwen aan de top

Vanaf 2024 wil de Nederlandse overheid dat grotere ondernemingen in de top uit 30% vrouwen bestaan.

Volgens de visie van Rob van Dort is balans van cruciaal belang voor duurzaam succes van organisaties. Bij veel bedrijven waar hij komt ziet hij dat die balans er vaak niet is. Om die balans te herstellen enthousiasmeert hij de ondernemers om vrouwen op een aantal invloedrijke posities te stationeren zodat de balans hersteld wordt binnen de organisatie.

Op dit moment is er volgens de statistieken sprake van een percentage van 16.9% waar vrouwen topfuncties vervullen binnen het bedrijfsleven. Rob van Dort maakt zich dan ook hard om vrouwen te plaatsen op invloedrijke posities.

Geplaatste kandidaten krijgen maatwerk https://www.robvandort.nl/success-teaching/, waardoor zij vanuit balans met succes vernieuwing en meer omzet & resultaat binnen de organisatie zullen brengen.


Meer weten